ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BARCODE SCANERS

SCANTΕCH SD-380 1D

DATALOGIC MAGELLAN HSI 3300i

DATALOGIC MAGELLAN 9300i