ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ