ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΖΥΓΩΝ 60-1000KG

VECTOR NLD-W 60-150kg

VECTOR NLD-W 1000kg

T-SCALE BWS 60-150kg

DIGI DS-166SS SGCS 150-300kg

DIGI DS-166 SGB 150-300kg